Systemisch werken
In het dagelijks leven maken we allemaal onderdeel uit van meerdere groepen mensen.
Bijvoorbeeld: familie, werk, buurt, vrienden, vereniging, enz.

Deze groepen hebben bepaalde algemene en specifieke kenmerken.
Bijvoorbeeld: Wie is het langste lid van de groep, wie heeft welke taak en verantwoordelijkheden, hoort ieder lid van de groep er ook echt bij, enz.

Als deze kenmerken niet meer kloppen met de werkelijkheid treden er verstoringen op.
Bijvoorbeeld: een directeur heeft niet echt de leiding in het bedrijf of een broer of zus hoort niet meer bij de familie, of er is een groot geheim in de familie of organisatie waar niet over gepraat wordt, enz.

Deze verstoringen zorgen ervoor dat de mensen, onderdeel van een dergelijke groep zich (meestal onbewust) aanpassen. Hierdoor ontstaan gedragspatronen die sterk bepalend zijn voor het individuele gedrag.
Voorbeelden hiervan: Je reageert veel emotioneler dan gepast is op je werk, je hebt moeite met het aangaan van relaties, het opvoeden van kinderen lukt niet goed, je voelt je niet prettig in je familie, enz.

Met behulp van opstellingen kunnen we deze verstoringen zichtbaar maken.
Klik hier voor de volgende opstellingsdatum.

Familie- en organisatieopstelling
De cliënt stelt een vraag die uitgangspunt is voor een opstelling. Deze opstelling is een ruimtelijke en dynamische weergave van een gedeelte van een dergelijke groep. De leden van deze groep worden tijdens de opstelling uitgebeeld door plaatsvervangers, de zogenaamde representanten. De opstelling maakt patronen en verstoringen zichtbaar en bewust. De begeleider van de opstelling laat mogelijke oplossingsrichtingen zien aan de client. Hierdoor ontstaat een perspectief voor de toekomst.

 
| Home | Over ons | Coaching/Counselling | Activiteiten | Agenda | Contact
Copyright © 2008-2009 Human BEing
Webdesign:JDweb Design