Healing

Een mens heeft verschillende energiecentra in en om zijn lichaam, die weer verbonden zijn met de organen. Bij de geboorte zijn deze centra nog open en kan de energie vrij doorstromen. In de loop van ons leven ligt de nadruk op de verschillende centra die zich in die periode ontwikkelen. Doordat deze groei niet volledig harmonisch verloopt ontstaan er bepaalde blokkades waardoor de energie niet meer vrij kan doorstromen. Daardoor kunnen angst, frustraties en agressie ontstaan, maar ook ziekten en pijn. Tijdens de behandeling wordt er ingewerkt op deze blokkades, waardoor er opnieuw een evenwichtige energiestroom kan ontstaan. Door handoplegging worden blokkades opgelost en tekorten aangevuld. Door klanken van stem en instrumenten samen te laten vloeien met de vibratie van het desbetreffende centrum kan dat centrum als het ware smelten en weer zacht worden.

 

 
| Home | Over ons | Coaching/Counselling | Activiteiten | Agenda | Contact
Copyright © 2008-2009 Human BEing
Webdesign:JDweb Design